slide-b44a952
slide-de879f8
slide-dd0f26a
slide-ee4fee8

آخرین خبرها

چرا مدرسه زبان امیر؟

چرا مدرسه زبان امیر؟

چهل سال پیش احساس کمبود ارتباط با دنیای علم در ذهنمان تلالو بخشید شکوفایی این احساس را کجا میتوان یافت و برای رسیدن به این شکوفایی چه باید کرد. نحوه ی ارتباط با دنیای علم از چه راهی ممکن است، ...

درباره ما

چرا مدرسه زبان امیر؟