چرا مدرسه زبان امیر؟

چرا مدرسه زبان امیر؟

چرا مدرسه زبان امیر؟

چهل سال پیش احساس کمبود ارتباط با دنیای علم در ذهنمان تلالو بخشید شکوفایی این احساس را کجا میتوان یافت و برای رسیدن به این شکوفایی چه باید کرد. نحوه ی ارتباط با دنیای علم از چه راهی ممکن است، در کشا قوس این فرآیند بودیم که:

چه راهی فراهم آمد تا مدرسه زبان را برای آموزش کودکان و با نگرش سیستمی و اصول یادگیری طراحی نموده و کار را به صورت مداوم با فراز و فرودهای فراوان دوران جنگ و بعد از آن تداوم بخشیدیم و سعی برآن داشتیم که هیچگاه از هدف خود که ترقی علمی کودکان باشد دور نشویم و امروز که دارای دو مدرسه زبان پسرانه و دخترانه و با رویکردی هستیم که میتوانیم ادعا کنیم حرفی برای گفتن و مقامی در آموزش زبان انگلیسی داریم.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.